دانشنامه دوربین مداربسته, دانشنامه سیستم های امنیتی

تخشیص ویروس کرونا توسط دوربین هاي مدار بسته

تشخیص ویروس کرونا از طریق دوربین مداربسته

تشخیص ویروس کرونا توسط دوربین مداربسته های جدید

در چند ماه گذشته با همه گیري بیماري کرونا ویروس در جهان بسیاري از کمپانی ها و شرکت هاي تولید کننده تجهیزات امنیتی و دوربین هاي مدار بسته به فکر ساخت و تجهیز فن آوري هاي خود براي تشخیص این بیماري در افراد جامع افتاده اند.

بسیاري از این شرکت ها با تبلیغ در مورد فن آوري ها و دوربین هایی که نسبت به تشخیص افراد بیمار در جامع می کند پرداخته اند.

با این حال همه راه حل هاي پیشنهادي مطابق تبلیغاتی که می کنند نیستند. دوربین هاي حرارتی به عنوان ابزاري براي تشخیص تب که یکی از علائم بیماري کروناست در مکان هاي پر تردد شهري مانند :ورودي بیمارستان ها، مراکز خرید ، ساختمان هاي اداري ، متروها و … به عنوان راه حلی جهت تشخیص ویروس در افراد جامع، در بسیاري از کشور ها در حال اجرا می باشند.

در این روش افرادي که دماي بدنشان نسبت به حالت عادي بیشتر است براي ارزیابی بیشتر و همچنین جلوگیري از گسترش ویروس کرونا از دیگر افراد جامعه جدا می شوند.

اما متاسفانه شواهد امر نشان میدهد که دوربین هاي مدار بسته ي حرارتی راه حل مناسبی براي تشخیص ویروس کرونا نیستند. این نوع دوربین ها در صورت عدم نصب صحیح دقت و کارایی لازم را از دست خواهند داد.

با وجود شرایط اضطراري که این ویروس در جوامع به وجود آورده است نمی توانیم از دقت در تشخیص این بیماري چشم پوشی کنیم .

اگر غربال گري دما توسط دوربین هاي مدار بسته حرارتی به اشتباه افراد زیادي را مبتلابه تب تشخیص دهد ، این امر می تواند کادر درمان رابا ارز یابی هاي ثانوي بی مورد تحت تحت و فشار قرارداده و از وظیفه اصلی خود دور کند.

از سوي دیگر اگر این فن آوري نتواند بسیاري از افرادي که داراي علائم تب هستند را شناسایی کند، این امکان وجود دارد که درجامعه احساس امنیت کاذبی به وجود آید و در آینده نزدیک این بیماري همه گیري بیشتري در جامعه ایجاد نماید.

شناسایی افرادي که داراي علائمی مانند تب بالا هستند در نزدیکی مراکزي مانند بیمارستان ها و یا مراکز مراقبت از سالمندان امري بسیار مهم و حیاتی می باشد. استفاده از ابزارهاي دقیق جهت اندازي گیري درجه دماي بدن در بیمارستان ها بسیار مهم است.

از ابزاري که می توان در بیمارستان ها جهت ارزیابی بیماران از نظر تب استفاده کرد تب سنج هاي پیشانی و استفاده از روش هاي رکتال هستند. در اینجا نباید فراموش کنیم که استفاده صحیح از این ابزار نیازمند آموزش است .

این ابزار ها به دلیل این که در تماس مستقیم با بیماران قرار می گیرند ،میبایست قبل از استفاده مجدد تمیز و ضد عفونی شوند.

تمیز کردن و ضد عفونی مداوم ابزارهاي تب سنج یکی از اساسی ترین اشکالات این ابزار ها می باشد به همین دلیل نمی توان در اپیدمی هایی مانند ویروس کرونا از این ابزارها به طور گسترده جهت غربال گري بیماران استفاده نمود.

دوربین هاي حرارتی مادون قرمز

بسیاري از دولت ها و سازمان هاي جهان در حال حاظر براي اندازه گیري دماي بدن افراد در محیط هاي پر تردد از دوربین هاي حرارتی مادون قرمز استفاده می کنند.

در این روش دوربین هاي حرارتی مادون قرمز با تمرکز بر روي صورت افراد و اندازه گیري دماي آن اقدام به غربال گري افراد می کنند .

از این روش در مکان هاي پر خطر مانند بیمارستان ها و اماکن پر تردد استفاده بسیاري می شود. از دوربین هاي مدار بسته حرارتی مادون قرمز به عنوان ابزاري جادویی جهت شناسایی و غربالگري افراد یاد می شود.

اندازه گیري فوري دماي بدن بدون هیچ تماسی با فرد بیمار ، مشاهده داده ها و اطلاعات این دوربین ها از راه دور ، باعث استفاده گسترده از این دوربین ها در اماکن عومی شده است .

در این صورت خطر ابتلاع و گسترش بیماري در بین اپراتورها و ادمین هاي این دوربین ها نیز به حداقل میرسد .

کمبود شواهد در عملکرد مناسب دوربین هاي حرارتی

دوربین هاي مدار بسته حرارتی را نمی توان به عنوان ابزاري مناسب جهت شناسایی و غربالگري افراد محسوب کرد، تا کنون هیچ آزمایش مستقلی در مقیاس بزرگ جهت ارزیابی صحت و کارایی این نوع دوربین هاي مدار بسته انجام نشده است و هیچ سازمان مستقلی تصویر برداري حرارتی را به عنوان یک ابزار کمکی براي تشخیص و غربال گري مورد تایید قرار نداده است.

استفاده گسترده از این دوربین ها در مکان هاي پر تردد جهت تشخیص و غربال گري گسترده می تواند نگران کننده باشد،با توجه به همه گیري روز افزون ویروس کرونا در تمامی جوامع و کشورها و پیدا کردن راه حل هاي سریع جهت تشخیص و غربالگري افراد جامعه محدودیت ها و کارایی این ابزار توسط بسیاري از دولت ها نادیده گرفته شده است.

محدودیت هاي دوربین هاي مدار بسته حرارتی

این فن آوري ها بیشتر بر دماي صورت افراد تمرکز دارند ، اندازه گیري دماي صورت نمی تواند معیاري مناسب جهت اندازه گیري دماي کلی بدن باشد.

دماي پوست صورت همیشه به یک اندازه نیست و تحت تاثیر عوامل محیطی طبیعی و غیر طبیعی به سرعت تغییر می کند . بنابراین می توان گفت که اندازه گیري دماي صورت نمی تواند معیار مناسبی جهت اندازه گیري دماي بدن افراد باشد.

فرض کنید در یک روز سرد زمستانی وارد یک ساختمان می شوید ، در دقایق اولیه ورود دماي پیشانی شما به طور غیر معمولی تحت تاثیر سرماي بیرون پایین است .

اگر در این شرایط دوربین هاي حرارتی مادون قرمز اقدام به ارزیابی دماي بدن شما کنند مطمعنا دچار خطا در تشخیص دماي واقعی بدن شما خواهند شد.

تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که بهترین مکان در صورت جهت اندازه گیري دماي واقعی بدن گوشههاي چشم هاست ، گوشه هاي چشم ها می توانند به درستی دماي واقعی بدن را به نمایش در آورند.

گوش هاي چشم یک هدف بسیار کوچک براي دوربین هاي مداربسته حرارتی مادون قرمز محسوب می شود. براي اندازه گیري این ناحیه از صورت فرد باید بسیار به دوربین مدار بسته نزدیک باشد.

حتی اگر دوربین هاي مدار بسته حرارتی بتوانند دماي گوشه هاي چشم را اندازه گیري نمایند ، عوامل محیطی بسیاري مانند دماي اتاق ، جریان هوا ،استفاده از عینک، پس زمینه تصویر و رطوبت پوست میتوانند در تشخیص دماي واقعی به این دوربینها اختلال ایجاد کنند.

در سال 2017 سازمان استاندارد جهانی ، راهنمایی هاي جهت استفاده هر چه بهتر از دوربین هاي حرارتی در تشخیص دماي بدن افراد انجام داد .

اما این راهنمایی ها در صورتی اجرایی هستند که هر فردي که در حال عبور است ، براي مدت زمان کوتاهی در کنار دوربین و به طور مستقیم بایستد واین امر باعث شده که در اماکن پرتردد نتوان از این استاندارد استفاده نمود.

مشکلات حریم شخصی دور بین هاي مدار بسته حرارتی

یکی دیگر از مشکلات استفاده از دوربین هاي مداربسته حرارتی عدم رعایت حریم شخصی افراد جامع میباشد. بسیاري از دوربین هاي حرارتی از فن آوري تشخیص چهره نیز بهره می برند ،در بیشتر مناطق جهان و در اماکنی مانند بیمارستانها ، مراکز خرید و ساختمان هاي اداري و یا مسکونی از این فن آوري جهت تشخیص ورود و خروج افراد و ثبت تصویر آن ها از این فن آوري استفاده می شود.

سوالات زیادي در مورد نحوه استفاده از این فن آوري توسط سازمان هاي نظارتی و امنیتی وجود دارد احتمال این که این سازمان ها از اطلاعات به دست آمده از این دوربین ها جهت محدود ساختن فعالیت هاي اجتماعی اقلیت هاي قومی و مذهبی استفاده نمایند بسیار است.

با تمامی بحث هایی که در این جا ارائه شده شاید تعهد اخلاقی در استفاده و پیروي از پروتکل هاي بهداشتی ورعایت توصیه هاي کارشناسان ، مسیر درستی جهت تشخیص وغربال گري در جامعه به ما ارائه دهد .

در حال حاظر بهترین روش براي استفاده از دوربین هاي مدار بسته حرارتی ، استفاده از قوانین و مقررات و پروتکل هاي سازمان استاندارد جهانی براي استفاده از این تجهیزات است.ا

گر دولت ها و سازمان هایی که از این دوربین ها براي غربالگري گسترده استفاده می کنند از این قوانین پیروي نکنند .نتها باعث جلوگیري از انتقال بیماري نشده اند بلکه اسباب گسترش و شیوع بیش از اندازه این بیماري را نیز فراهم کرده اند.

براي برسی تاثیر این فن آوري در غربالگري افراد به واسطه دماي بدن ،تحقیقات گسترده مستقل و قابل اعتمادي انجام نشده است ، نمی توان به تبلیغات شرکت هایی که اقدام به تولید این نوع از دوربین هاي مدار بسته کرده اند اعتماد کرد.

عملکرد این دوربین ها در بسیار ي از جوامع جاي بحث و سوال دارد ، در این مقاله سعی شد به جنبه هاي مثبت و همچنین منفی این فن آوري در غربال گري افراد جامعه اشاره نمود.

دوربین مدارستهلیست قیمت دوربین مداربستهفروش دوربین مداربستهدوربین مداربسته ارزاندوربین مداربسته ایرانیخرید دوربین مداربستهراهنمای خرید دوربین مداربستهدوربین مداربسته با کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *